Python Master uz Tello dron

Python Master uz Tello dron

Duboko uranjanje u programiranje i veštačku inteligenciju


Savladajte napredne veštine programiranja i veštačke inteligencije na našem kursu uz Tello dron i Python! Ovaj kurs je idealan za one koji žele da istraže najnovije tehnološke mogućnosti. Učenjem Pythona i upotrebom Tello drona, stvorićete interaktivne aplikacije i implementirati veštačku inteligenciju u vaše letove. Postanite stručnjak u programiranju i veštačkoj inteligenciji uz našu podršku!

Učenje programiranja, robotike i veštačke inteligencije uz pomoć Tello drona i Python programskog jezika pruža interaktivno i zabavno iskustvo za sticanje tehničkih veština. Ovaj kurs kombinuje teoriju i praktične vežbe kako bi polaznici razvili razumevanje osnovnih koncepta programiranja, upravljanja dronom i osnova veštačke inteligencije.

Ovaj kurs omogućava polaznicima da steknu sveobuhvatno razumevanje programiranja, robotike i veštačke inteligencije kroz praktičan rad sa Tello dronom koristeći Python. Kroz projekte i vežbe, polaznici će razviti veštine koje će im biti korisne u daljem istraživanju ovih tehnoloških oblasti.

Galerija

Lekcije
Osnove programiranja i Pythona

- Podsetnik osnova programiranja i Python programskog jezika.

- Varijable, tipovi podataka, operatori i osnovne kontrolne strukture.

Upravljanje Tello Dronom

- Predstavljanje Tello drona, njegovih komponenti i mogućnosti.

- Povezivanje drona sa Pythonom putem odgovarajuće biblioteke.

Osnove leta i navigacije

- Komande za uzletanje, sletanje, pomeranje i rotaciju drona.

 - Kreiranje sekvenci komandi za osnovne letove.

Senzori i feedback

- Upotreba senzora drona za dobijanje informacija o visini, brzini, orijentaciji, bateriji, itd.

- Implementacija reakcija na dobijene podatke.

Kontrola drona pomoću tastature

- Povezivanje tastature sa Pythonom za real-time kontrolu drona.

- Kreiranje jednostavnog interfejsa za upravljanje.

Automatizacija leta

- Uvođenje petlji i uslovnih naredbi za kreiranje složenih letova.

- Programiranje putanja leta sa promenljivim uslovima.

Osnove veštačke inteligencije

- Uvod u osnove veštačke inteligencije i mašinskog učenja.

- Primeri primene veštačke inteligencije u robotici i dronovima.

Veštačka inteligencija za autonomno letenje

- Implementacija algoritama za autonomno lebdenje, praćenje objekata ili izbegavanje prepreka.

- Korišćenje kamera i senzora drona za donošenje odluka.

Projekat

Polaznici će raditi na samostalnom projektu koji kombinuje sve naučeno - programiranje, upravljanje dronom i primenu veštačke inteligencije.

Finalizacija i prezentacija projekta

- Završne dorade projekta i optimizacija koda.

- Prezentacija projekata pred ostalim polaznicima i instruktorima.

Vladimir Lalošević
Vladimir Lalošević

Vladimir Lalosevic Bio

Igor Tomić
Igor Tomić

Igor Tomic Bio

Možda će ti se svideti i

Ostali kursevi

3 - 5 razred

Mbot Adventures

Učimo programiranje i veštačku inteligenciju u scratchu

Osnovni program

BESPLATNO

6 - 8 razred

Mbot Masters

Putovanje kroz Programiranje i Veštačku Inteligenciju sa Pythonom

Osnovni program

BESPLATNO

3 - 5 razred

Tello Dron i Scratch

Let ka znanju o programiranju i veštačkoj inteligenciji.

Napredni program

BESPLATNO

5 - 8 razred

3D Printing Inženjering

Od Koncepta do prototipa uz pomoć stručnih predavača.

Napredni program

BESPLATNO